Världsnamn på stor färg- och konstutställning i Järna

See! Colour!Nu har utställningen SEE! COLOUR! öppnat i Järna, med framför allt stora spektakulära, specialbyggda installationer av James Turrell. Han är en av världens absolut främsta konstnärer inom ljus, färg och rymd och gör här sin största utställning på decennier. Måste ses!

SEE! COLOUR! pågår 15 maj–2 oktober och innehåller även flera parallella utställningar och aktiviteter i och omkring Kulturhuset i Ytterjärna. Utställningen vänder sig både till konstintresserade och till alla som är intresserade av nya upplevelser och intryck av färg och ljus. Utöver själva utställningarna innehåller SEE! COLOUR! också en rad föredrag, filmer, workshops, konferenser och events.

Det hela är ett stort utställnings-campus i Ytterjärna med ett 10-tal utställningsplatser både inomhus och utomhus. Förutom en rad spektakulära installationer och arbeten av James Turrell innehåller SEE! COLOUR! flera färgrika separata utställningar. Bland annat ett stort urval av Goethes färgexperiment, ett urval av verk av den svenska, mycket tidiga pionjären inom modern konst Hilma af Klint, samt tavelteckningar av Rudolf Steiner.

– Det här är riktigt stort även mätt med internationella mått, och det hela har naturliga kopplingar till Järna, säger projektledaren Rembert Biemond, som har lång erfarenhet av kultursatsningar och utställningar i andra länder.

Järna har länge förknippats med färg och estetik. Att använda färger, både i konstnärliga uttryck och i praktiska tillämpningar, har alltid legat nära för flera av de antroposofiskt inspirerade verksamheter som finns här och även på andra håll i landet.

– James Turrell tände till på idén att skapa en stor utställning här och sedan dess har det hela vuxit mer och mer. Bland annat lockas Turrell av att utställningen görs i lantlig miljö och att den genomförs av en ”community” av människor och verksamheter med ett naturligt intresse för hans konst, berättar Rembert Biemond.

– James Turrell har utställningar på många ledande konstmuseer runt om i världen och har unika installationer i 26 länder. De installationer han har specialbyggt här i Järna finns ingen annanstans i världen.

Bland de stora specialbyggda installationer som James Turrell har byggt upp på SEE! COLOUR! finns bland annat Skandinaviens första Skyspace, som också blir permanent i Järna. Det är ett  formgivet rum med en öppning mot himlen och programmerade ljuskällor som samverkar med himlens ljusskiftningar. Turrell ställer också ut en specialbyggd Ganzfeld, vilket är ett stort rum där besökarna helt innesluts i skiftande färger och som bland annat ger förnimmelse av oändlighet. På utställningen visas även specialbyggda Wedgework  och Dark Space. Det är mörka rum med svaga ljuskällor där besökaren efter en stund sakta börjar se något som kan vara helt egna förnimmelser eller fantasier. Ytterligare en unik installation och upplevelse är Bindu Shards, vilket är en kapsel med plats för en person som exponeras för ett fyrverkeri av färg och ljus med fältet vidöppet för egna tolkningar. På SEE! COLOUR! ställer Turrell också ut andra verk, bland annat en långsamt ljus- och färgskiftande Tall Glass. Turrells mest kända verk är Roden Crater, ett observatorium i en utslocknad vulkan i Arizona och förmodligen världens största konstverk, vilket visas i form av modeller och bilder.

I en separat utställning inom SEE! COLOUR! visas många av universalgeniet Goethes tvärvetenskapliga färgexperiment, som kommit att få stor påverkan på hur vi idag använder färg i olika sammanhang. Det är en vandringsutställning som visas runt om i Europa i samband med 200-årsjubileet av Goethes skrift Till Färgläran.

Inom SEE! COLOUR! visas också en separat utställning av den svenska konstnären Hilma af Klint, som långt efter sin livstid väcker allt mer internationellt intresse som pionjär inom modernismen. På utställningen visas ett urval av verk med tonvikt på hennes originella och symboliska användande av färgen. Hilma af Klint är senare även aktuell för en stor utställning på Moderna Museet 2013.

I ytterligare en separat utställning visas ett 20-tal tavelteckningar, av antroposofins upphovsman Rudolf Steiner. Inspirerad av Goethe utvecklande han egna tankar och teorier om hur färg kan användas inom olika områden. Tavelteckningarna kommer från några av Steiners många föreläsningar och har idag ställts ut på flera museer runt om i världen.

Läs vad Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skriver om SEE! COLOUR! och James Turrells verk.