Unik bankstämma visade vad pengarna används till

Ekobanken

En rapp av Ekobankskunden Behrang Miri var inte det enda som skiljde Ekobankens stämma från storbankernas.

Ekobanken arrangerade nyligen årets bankstämma, som skiljde sig betydligt från storbankernas bolagsstämmor. Bankens fokus ligger på vad spararnas pengar används till – inte de egna vinsterna. Därför var stämman i år samtidigt en minimässa där ett 20-tal verksamheter som är kunder hos Ekobanken presenterade sig.

– Det här är ett sätt att utvidga transparensen i vårt sätt att driva bank. Vi redovisar ju alltid öppet vad vi lånar ut pengar till, vilket är helt unik i Sverige. Tänk om det såg ut så här även på storbankernas stämmor, säger Ekobankens vice VD Kristoffer Lüthi.

Ekobanken är en oberoende del av den internationella bankinriktning som brukar kallas social banking, och som både växer och får allt mer uppmärksamhet. Ekobanken kunde för 12:e året i rad redovisa stark tillväxt av verksamheten, och ungefär så ser det även ut för liknande banker i många andra länder.

En av bankens kunder är Malmö-profilen, musikern, skådespelaren och debattören Behrang Miri, även kallad ”Falafelmannen”. Han har bland annat startat upp verksamheten Rörelsen Gatans Röst och Ansikte och är snart aktuell med en ny skiva. På stämman inspirerade han genom sitt sätt att belysa vårt alltmer mångkulturella samhälle, och genom att rappa ett par nummer.

Det fanns flera intressanta talare på stämman. Alexandra Stiernstedt från miljöekonomföretaget Nyfiken Grön berättade om ekosystemtjänster, dvs tjänster som naturen hjälper oss med, och som många gånger är en förutsättning för vår överlevnad. Det kan exempelvis vara binas pollinering eller naturens egna skadedjursbekämpare. Jeppe Dyberg Larsen från Bonkeli Design, som gör barnkläder i ekologiska och återanvända tyger, berättade om designstrategin Cradle To Cradle, eller Vagga till vagga. Den går ut på att fördjupa kretsloppstänkande och föra in det redan i designen av produkter. Jostein Hertwig som är projektledare för BERAS Implementation berättade om hur detta EU-projekt ska komma ett steg vidare med det mycket långsiktiga arbetet med att rädda Östersjön.

– Det blir allt mer uppenbart att det finns mycket gott för en bank att använda inlånade pengar till, och att detta gör stor skillnad på samhällsutvecklingen. Vi tror att när fler människor inser det kommer man att ställa krav på sina banker att få veta vad de egna vanliga kontosparpengarna egentligen används till. Man kan jämföra med hur intresset för ekologiska produkter, rättvise-märkning med mera har utvecklats. Nu är det sparpengarnas tur, säger Ekobankens VD Annika Laurén.