Unga från hela världen lär sig socialt entreprenörskap

The International Youth Initiative Program (YIP)De vill göra skillnad i världen. Nu börjar 40 ungdomar från 18 länder på sex kontinenter den ettåriga utbildningen The International Youth Initiative Program i Järna. Det är en unik utbildning som rustar ungdomarna att bli internationella, sociala entreprenörer med förmåga att utveckla och genomföra ideella projekt kring viktiga framtidsfrågor.

Deltagarna är mellan 18 och 25 år och har intressen och engagemang kring olika utmaningar som världen står inför.

– Det är medvetna ungdomar som vill förändra världen genom att göra något positivt och utveckla nya initiativ. Här får de kunskaper, inspiration och verktyg att förverkliga det, säger Reinoud Meijer som är utbildningsorganisatör och ordförande i organisationen The International Youth Initiative Program (YIP).

– En förutsättning för att ett ideellt projekt ska bli verklighet är entreprenören själv, menar Reinoud. Det är den egna förståelsen som formar handlingarna.

Därför studerar man närmare vad en social entreprenör egentligen är och man utvecklar ledarskap, självkännedom och andra förmågor som behövs för att gå från idé till genomförande. Man studerar och får inblick i de stora framtidsfrågorna och utmaningarna som världen står inför. Bland annat olika aspekter på hållbarhet och fattigdom. Därefter får studenterna verktyg att implementera och förverkliga initiativ som kan bidra till en positiv utveckling. I utbildningen arbetar man både med huvud, hjärta och händer. Internationellt erfarna experter tas in som lärare och inspiratörer och det är en hel del praktik i utbildningen, där man lär genom att göra. Det ingår bland annat en månads praktik någonstans i världen, ofta i ett utvecklingsland.

– Det finns ett stort behov av sociala entreprenörer och hjälp både i utvecklingsländer och i vår del av världen. Behovet av själva utbildningen kommer från de många ungdomar som uttrycker en vilja att göra något meningsfullt och inte bara studera de här frågorna teoretiskt, säger Reinoud Meijer.

– Att vi valde att förlägga utbildningen i just Järna beror på att det finns många olika verksamheter och initiativ här som är ideellt och socialt inriktade och som vill något mer än att enbart producera.

Utbildningen är ett samarbete mellan YIP, Vårdinge By Folkhögskola och Kulturcentrum i Järna. Programmet är en studiemedelsberättigad del av folkhögskolan. I utbildningsavgiften, som är 75.000 kronor, ingår förutom utbildningen även boende, mat, material och en månads praktikvistelse i annat land.