Skolelever gör stor skillnad med Traktor utan gränser

Va, ska vi skicka en traktor till Uganda!? En vild idé håller nu på att förverkligas av eleverna på Örjanskolan och Järna Naturbruksgymnasium. Ett projekt som kommer att få större betydelse än man kan tro för ett stort antal människor och som eleverna samtidigt lär sig mycket av.

– Det viktiga i sådana här projekt är att nyttan är konkret och tydlig, menar Christopher Luttner, lärare vid Örjanskolan.

Det handlar om att samla ihop tillräckligt mycket pengar för att köpa en begagnad traktor med tillbehör, rusta upp den och skicka den till en utvecklingsfarm i Uganda. Farmen ligger i en bördig lantbruksregion med bara två traktorer på 600.000 invånare. Traktorn i sig kommer att få stor betydelse för lokala jordbrukare, som kommer att få låna den genom en kooperativ lösning. Traktorn blir också en viktig del i ett betydligt större utvecklingsprojekt som startades av studenter på ett universitet i Uganda.

Det projektet går ut på att motverka unga människors arbetslöshet och skapa inkomster och trygghet. Det gör man nu på plats genom att skapa en ny farm. Här ska man inspirera och lära närliggande jordbruk att gå från att vara mycket små självförsörjande enheter till att använda moderna ekologiska metoder och kunna leva på sitt jordbruk. På farmen ska blivande agronomer också få praktikplats. De lokala myndigheterna är mycket intresserade och har tilldelat mark till projektet. Att traktorn kommer på plats i en nära framtid gör att hela projektet får extra fart redan nu. ”Jorden måste vara redo när traktorn kommer”, skriver projektgruppen i Uganda.

Eleverna på Örjanskolan och Järna Naturbruksgymnasium har nu med hjälp av främst dagsverkearbete samlat ihop ungefär 60.000 kronor. Nästa steg är att köpa in en begagnad traktor, ett släp, en tallriksplog och en harv. Traktorn ska rustas upp av eleverna på Järna Naturbruksgymnasium, som har ämnet Maskinvård på schemat. Projektet hänger ihop med flera studieämnen även på Örjanskolan, bland annat samhällskunskap och geografi. Men det handlar också mycket om mer övergripande färdigheter.

– Ett grundläggande uppdrag för skolan är att rusta eleverna för livet efter skolan. Här är det viktigt med förmågan att undersöka, ta initiativ och ha inflytande. Det är något man lär sig i sådana här projekt, säger Christopher Luttner.

– Många elever blir inspirerade kring det här arbetet när man på ett påtagligt och konkret sätt ser vad det får för effekt någon annanstans i världen. Det tilltalar jaget och ger en insikt om att man kan göra skillnad.

Christopher Luttner har lång erfarenhet av ideella projekt. Han menar att det gärna kan börja med vilda idéer och förfrågningar.

– När en möjlighet dyker upp är det bara att ta tag i den och undersöka vad som faktiskt är möjligt. Då kan till synes vansinniga projekt visa sig kunna bli verklighet. Det finns jättemycket support av olika slag att få från omvärlden. Det är bara att fråga.

Hur mycket av sådant här arbete som sker på skolorna beror på lärarna och om de ser den pedagogiska poängen med det, menar Christopher Luttner.

– Det finns inga gränser för vad man kan försöka med. Men man bör inte sätta för mycket press på att allt måste fungera. Man får ju alltid viktiga erfarenheter och lärdomar ändå. Projekten kan finnas var som helst i världen, i Afrika eller på den egna hemorten. Bara det är på riktigt.

Om allt flyter på bra kan traktorn finnas på plats på farmen i Uganda om ett halvår. Men det kan också bli senare. Deadlines är inte det viktiga här.