Så kan man driva egna biståndsprojekt

Det är fullt möjligt att själv starta och driva biståndsprojekt kring något man brinner för, ibland även med betydande ekonomiska bidrag från Sida. SOFIA är en samlingsorganisation för ett antal sådana självständiga, större och mindre initiativ och projektgrupper i hela landet. Nyligen arrangerades en stödgala för de pågående
biståndsprojekten.

Under SOFIAs paraply drivs idag ett 15-tal större och mindre projekt runt om i världen. Bland annat i Bangladesh, Indien, Dominikanska Republiken, Bolivia, Kenya,
Sydafrika, Ryssland, Nordkorea med flera länder.

– Flera av projekten har tillkommit på individuella initiativ. Exempelvis efter att någon enskild person varit ute och rest och då sett ett stort hjälpbehov som man vill göra något åt, berättar verksamhetsledare Siri Lundström.

Ett exempel på större projekt i Sydafrika arbetar med s.k. Childheaded households.
Det handlar om att ge föräldralösa unga män, kvinnor och barn i hårt utsatta och ofta våldsamma miljöer olika former av stöd och struktur i livet, inklusive allt från mat och
aktiviteter till vuxenstöd av äldre personer.

Jenniferskolan i Bangladeshs

Ett annat exempel, Youth reaching out, startades av ett antal tidigare elever på Kristofferskolan i Bromma. De har, helt utan Sida-stöd, lyckats starta en waldorf-
inspirerad skola i ett slumområde i Dhaka i Bangladesh, där cirka 45 fattiga barn nu fått möjlighet till skolgång.

Man kan lite förenklat skilja på två typer av projekt som SOFIA stöttar: De enklare där projektgruppen huvudsakligen själv står för insamlandet av pengar, och de mer krävande projekten som även stöds av Sida och som därför har betydligt högre krav på sig.

SOFIA bidrar med att stötta och sprida information om projekten, arrangera stödgalor, hålla med konto för bidrag, skapa möjligheter till vidareutbildning med mera. För projekt som har möjlighet att få Sida-stöd hjälper SOFIA till med ansökningar och den omfattande administration som sedan krävs. Det kan i bästa fall resultera i att Sida 10-dubblar det belopp projektgruppen och SOFIA har samlat in.
Varje insamlad 100-lapp blir då alltså en 1000-lapp att använda i de Sida-godkända biståndsprojekten.

SOFIA arrangerade nyligen en stödgala för de olika projekten i Kulturhuset i Ytterjärna. Omkring 300 personer kom för att ta del av programmet, och på så sätt ge sitt bidrag.

Det finns många pågående bra projekt att stödja. Om man vill starta ett nytt projekt inom SOFIA ansöker man om det. Två av kraven är att man är minst tre personer i en projektgrupp och att projektet har någon anknytning till antroposofiska värderingar.

Är det här då något av en antroposofisk missionsverksamhet?

– Nej, så skulle jag inte uttrycka det. Innehållet i projekten är ganska brett och baserar sig mest på människors vilja att ta tag i angelägna hjälpbehov ute i världen. Exempelvis att på olika sätt hjälpa föräldralösa, hiv-drabbade barn i slummen i Sydafrika, fattiga bönder i Indien, före detta barnsoldater i Uganda, eller att stärka ursprungsbefolkningars rättigheter i Sydamerika och mycket annat, säger Siri Lundström.