Right Livelihood Awards chef vill se ökade krav på banksektorn

Ole von Uexkull

Ole von Uexkull (foto: Christian Kaiser).

– Vi är mer intresserade av praktiska lösningar än teorier för att åstadkomma en bättre värld. Det och mycket annat i värdegrunden har vi gemensamt med sociala banker som Ekobanken. Det behövs mer av sådana hållbara alternativ i dagens finanssektor, eftersom pengar och finansiering har mycket stor påverkan på hur det ser ut i världen. Det säger Ole von Uexkull som är Executive Director för Right Livelihood Award, som också brukar kallas Alternativa Nobelpriset.

Ekobanken samarbetar med och stödjer Right Livelihood Award. Detsamma gäller två andra Järnabaserade verksamheter, Vidarstiftelsen och Vårdinge by Folkhögskola. Samarbetet består av både ekonomiska bidrag, informationsspridning och även gemensamma arrangemang kring aktuella och tidigare pristagare när de är på besök i Sverige.

– Pristagarna gör fantastiska insatser som det behöver berättas mer om, inte bara i samband med prisutdelningen utan mer löpande, säger Ekobankens vice VD Kristoffer Lüthi.

Right Livelihood Award prisbelönar och uppmärksammar personer och grupper som arbetar för fred, demokrati, social rättvisa och ekologiskt hållbar utveckling. Genom åren har det blivit 145 pristagare från 61 länder som idag också bildar ett stort internationellt nätverk kring arbetet med viktiga utmaningar som världen står inför. Det har idag också utvecklats flera collage-verksamheter i partnerskap mellan Right Livelihood Award och fyra universitet. Bland annat i Lund.

När det gäller samarbetet med Ekobanken ser Right Livelihood Award-stiftelsen en koppling till hållbarhetsfrågor i bank- och finanssektorn som det allmänt borde talas mer om.

– Hållbarhet är inte bara en fråga om teknik och metoder utan även en fråga om makt. Det finns en nära koppling mellan makt och pengar – fördelningen av pengar i världen är extremt ojämn. De sociala bankerna bidrar här på ett bra sätt genom att använda pengar i mänsklighetens intresse, inte bara för en liten grupp förmögna personer, säger Ole von Uexkull.

Han anser att det finns åtminstone två skäl att kritisera den konventionella banksektorn. Det ena är att den är med och finansierar verksamheter som har direkt negativ effekt på miljö och levnadsförhållanden. Det andra är att banksektorn, delvis genom att inte ta de verkliga kostnaderna för denna negativa påverkan, driver upp förväntningarna på avkastning till en nivå som den vanliga, reala ekonomin inte kan konkurrera med. Det får i sig en negativ effekt.

– Ett politiskt krav borde vara att även finanssektorn ska ta mer av de verkliga kostnaderna i sina investeringar och finansieringar, och alltså inte bara externalisera dessa, säger Ole von Uexkull.

Det Sverigebaserade Right Livelihood Award röner ökat intresse på många håll i världen, faktiskt mer ökande internationellt än i Sverige. I länder som pristagare kommer ifrån är utmärkelsen ofta en toppnyhet och får stor betydelse. Förutom arbetet kring själva priset ingår också i Right Livelihood Awards arbete att fortsätta stödja och informera om dem som fått priset. Enligt Ole von Uexkull ger det i många fall också ett extra skydd. Ju mer kända pristagarna är desto säkrare är de i sina hemländer.

Det finns två huvudsakliga sätt att stödja Right Livelihood Award. Verksamheten finansieras av privata donationer. Här är bidrag och olika former av samarbeten välbehövliga och välkomna (läs mer här). Man kan också nominera nya förtjänta pristagare som verkar för bra lösningar på de viktigaste problemen som världen står inför.

HuangMing, Ina May Gaskin, Jaqueline Moudeina, Renée Vellvé och Henk Hobbelink

2011 års mottagare av Right Livelihood Award: Huang Ming, Ina May Gaskin, Jaqueline Moudeina, Renée Vellvé och Henk Hobbelink (foto: Karl Gabor).