Projekt ska lyfta fram Järna/Södertälje som kretsloppssamhälle

kretsloppsjordbruk 2000kvm

Nu startar ett brett projekt som med hjälp av goda exempel och samarbeten ska visualisera och etablera Järna/Södertälje som ekologiskt kretsloppssamhälle.

– Med jordbruket i centrum vill vi visa den här utvecklingsmöjligheten. Vi vill göra det möjligt för flera människor att uppleva och anknyta till detta, och själva
bli en del av den här utvecklingen, säger Hans von Essen, som är kontaktperson för projektet.

Grundtemat i projektet är Jorden, maten, havet och klimatet. Det innehåller flera delar av events, utställningar, vandringsleder, information och samarbeten.

Bland annat blir det en intressant demonstrationsodling på 2.000 kvadratmeter som motsvarar vad en person äter på ett år (inklusive odling av djurfoder). Allt inriktat på hållbar ekologisk kretsloppsodling för en sund och Östersjövänlig kost. Odlingen kommer att finnas i Kulturcentrums trädgård i Ytterjärna. Den blir egentligen en konkret vision av hur man kan göra livsmedelssystemet klimatneutralt (eller t.o.m. göra det till en kolfälla), minska övergödningen till vatten och hav, bevara den biologiska mångfalden samt utveckla en levande och kulturstark landsbygd. En bakgrund till demonstrationsodlingen är att livsmedelskedjan idag anses stå för omkring hälften av både klimatpåverkan globalt och övergödningen av Östersjön, samt att världen har 7 miljarder invånare och 1,4 miljarder hektar odlingsbar mark (en hektar=10.000 kvadratmeter).

Varför är projektet viktigt?

Hans von Essen

Hans von Essen

– Vi måste ta itu med de här frågorna för att klara Östersjöns övergödning, klimatfrågan och den biologiska mångfalden. Det handlar inte om att täppa till enstaka hål, utan det gäller att åstadkomma en förändring av jordbruket. Ingen part kan göra det ensam, och därför måste det till en bred samverkan i olika delar av samhället och genom hela livsmedelskedjan för att lyckas, säger Hans von Essen.

Projektet ägs av BERAS Institutet under bildande och med Biodynamiska Forskningsinstitutet som formellt ansvarig. Övriga samarbetspartners och medverkande är bland andra Södertälje kommun, Kulturcentrum Järna, Södertörns Högskola, Saltå Kvarn, Skillebyholm Yrkeshögskola, Initiativ Närodlat, Nibble gård och Gröna Kusten. Med i projektet finns också skogsköteselföretaget Silvaskog som konkret ska visa hur ett hållbart och miljövänligare skogsbruk kan drivas utan kalhyggen och filmföretaget Anikon som dokumenterar arbetet.

 • Annmaridemokrat

  Hej!
  Jag begriper inte varför allt ska vara i Järna av Antroposfiska verksamheter det måste ut u världen ut i samhället. Steiner sa själv när en av hans medarbetare frågade honom om man skulle bygga biodynamiska odlingar Waldorfskolor etc runt Ghoetheanum??. Nej sa Steiner det ska ut i världen. Med all respekt för Järna men det har blviit ett samhälle i samhället det är ingen bra utveckling ut i världen och samhället låt det INTE fastna på ett ställe / Ann-Mari

 • Calle

  varför inte helt skrota det biodynamiska och börja tänka framåt?
  lämna Steiner kvar i dåtiden!

 • Annmaridemokrat

  Calle

  Jag tror att du behöver en hjärncellstransplantation för när jag läser hur du skriver ! ja då är är ordet idioti i ditt fall befogat Steiners forsksning har betytt och betyder oerhört mycket för mänskligheten sen att en del antroposofer lever i sekterism är inte Steiners fel antroposofin tillhör nuet och framtiden nej wake up Calle ananars hamnar dina tankegångar på avdelningen för fornhistoria på Naturhistoriska museet i Stockholm

 • http://www.mariasmith77.com/ Maria Smith

  Thank you very much for your blog.

  I enjoyed reading this article.