Positiv aktion mot GMO

Så framtiden!Nyligen deltog ca 150 personer i sådden på Skäve Gård utanför Järna, under parollen Så framtiden!. Inte bara för att vara snälla, utan för att symboliskt och praktiskt visa att man är emot användningen av GMO (genetiskt modifierade organismer) i jordbruk. Saltå Kvarns VD Johan Ununger, som öppningstalade, varnar särskilt för att alliansen mellan växtförädlingsföretag och kemiindustrin leder till mer gifter i jordbruket.

Alla deltagare vid Så framtiden! fick en keps full med naturliga sädeskorn och sådde en del av åkermarken på Skäve Gård. Sedan skrev man också sina namn på en stor fälttavla. Allt under informellt trevliga former. Det här är en folklig aktion som började i Schweiz. Idag genomförs den på många ekologiska jordbruk i ett 10-tal europeiska länder, och även i USA och Sydkorea. Så framtiden! är en manifestation för fria val av livsmedel och mot GMO-tekniken i lantbruket. Genom att bjuda in människor som får vara med om att så en del av en åker gör man en positiv aktion mot GMO. Tanken är att ta tillbaka odlingsinitiativet till odlaren och konsumenten.

Det finns flera negativa aspekter på GMO i jordbruket. Bland annat riskerna för okontrollerad spridning av främmande växtegenskaper, och de stora växtförädlingsföretagens intresse av att skaffa sig patent på grödor.

Saltå Kvarns VD Johan Ununger lyfter fram ett par andra viktiga aspekter kring GMO som oroar.

– GMO används i praktiken främst för att göra grödor mindre känsliga för bekämpningsmedel, så att man ska kunna spruta mer gift. Det bara ökar problemet i jordbruket. Gentekniken används här alltså inte främst för det GMO-förespråkarna säger, att motarbeta svält i världen etc.

– Det är framför allt Monsanto och några andra företag som driver den här GMO-växtförädlingen. Här finns sedan länge en allians med kemiindustrin för att få fram grödor som är anpassade till kemijordbruket.

Johan Ununger, som är naturvetare och bland annat har doktorerat i skogsgenetik, menar att det saknas en etisk debatt kring GMO, och att det bidrar till så låsta positioner i GMO-debatten. Det handlar om skillnaden mellan vad som kan kallas ekologiinriktade människors pliktetik, och GMO-förespråkarnas konsekvensetik.

– Konsekvensetiken går lite förenklat ut på att man kan göra vad f…n som helst om det ger bättre effekt av något slag. Man kan då komma fram till att man måste använda kemikalier för att odla. Men vi som är ekologiskt inriktade har ett mer pliktetiskt synsätt. På Saltå Kvarn exempelvis tycker vi aldrig att det är ok att spruta gift på mat.

– Det är viktigt att se och diskutera den skillnaden. Det oroar mig att den här grundläggande etiska debatten i stort sett inte förekommer.

Arrangörer av Så framtiden! var Skäve Gård Lantbruk, Associera Lantbruksrådgivning, Ekobanken, Saltå Kvarn och Norrbyvälle.