Ökande behov av helhetssyn på psykiskt funktionsnedsatta

Idén att ge människor med psykiska funktionsnedsättningar en meningsfull tillvaro och utveckling med bland annat arbete och rutiner har praktiserats i Järna ända sen 40-talet. Nu fyller två av verksamheterna jämnt och behovet av dem ser ut att öka.

Det är två verksamheter med inriktning på läkepedagogik och socialterapi, Saltå By och Mora Park, som fyller 70 respektive 60 år. Det finns idag 45 sådana, fristående verksamheter runt om i landet.

– Vi har alltid trott på och utgått från att alla människor har en inneboende möjlighet att utvecklas. Det är den drivkraften som vi tar fram och det är detta som är den tidlösa grundidén som gör att vi har funnits så länge, säger Gérard Lartaud, verksamhetsansvarig på Saltå By och även engagerad i det gemensamma förbundet Värna.

Saltå By startades 1942 och hette då Saltå Arbetsskola. Gérard berättar att det på den tiden var en revolutionerande tanke att även psykiskt funktionsnedsatta (som då brukade kallas ”obildbara”) skulle lära sig ett arbete. Numera är det mer självklart i samhället. Den nya skollagen som införs nästa år betonar dessutom ännu mer än tidigare att man i särskolor även ska lära sig ett praktiskt yrke. Det är bra, menar Gérard Lartaud. Så har man alltid jobbat på Saltå By. Det är viktigt att de här eleverna hittar ett jobb.

Han menar också att behovet av den här typen av verksamhet kommer att öka för både vuxna och unga i skolåldern. Den stora utmaningen framöver för läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter är att hålla fast vid den tidlösa grundidén och att samtidigt hela tiden vidareutvecklas och moderniseras för att möta de ökade behoven.

Gérard Lartaud

Gérard Lartaud

– Samhället producerar idag allt fler människor som så att säga inte passar in. Inte minst i den vanliga skolan där fler och fler elever faller ur. Därför tror jag det framöver kommer att behövas mer av vårt helhetsinriktade sätt att se på och tilltala människor.

Denna helhet handlar delvis om att ge meningsfulla sammanhang i livet, med bland annat boende, arbete, hälsosam mat, hälsosamma rutiner med mera. Det blir en normal livsföring där människor med psykiska funktionsnedsättningar och särskilda behov får större möjlighet att ”landa”. I de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna finns också en helhetssyn på varje människas inneboende krafter. Man brukar tala om tre aspekter: tanken, känslan och viljan. Tanken är det logiska, känslan hänger bland annat ihop med det estetiska och viljan handlar om att göra något konkret, exempelvis genom ett vettigt arbetsliv.

– Man behöver tilltala alla tre delarna med någorlunda jämvikt för att människor ska må bra, menar Gérard Lartaud.


 

Mer om Saltå By: