Ny forskningsstiftelse ska vägleda om integrativ vård

IC - The Integrative Care Science CenterNyligen lanserades forskningsstiftelsen IC – The Integrative Care Science Center, den första i sitt slag i Sverige.

IC ska arbeta med forskning, kunskapsspridning och medieanalys inom komplementär, alternativ och integrativ vård – som brukar gå under samlingsbegreppet KAM. Det här arbetet är något som Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar sina medlemsländer att utveckla.

Satsningen riktar sig främst till legitimerade inom vården, beslutsfattare, apotekspersonal och journalister som bevakar hälsoområdet. Den nya webbplatsen www.integrativecare.se kommer att innehålla policy- och forskningsnyheter inom KAM samt medieanalys. IC rekommenderar dock inga specifika behandlingar utan ger faktabaserat stöd för målgruppernas egna bedömningar.

Torkel Falkenberg

Torkel Falkenberg

– Hittills är det mest oinformerade skeptiker eller okritiska entusiaster som präglat debatt och informationsspridning kring KAM. Vi vill istället bidra till mer saklighet kring integrativ vård och därmed en relevant utveckling av hälso- och sjukvården, säger Torkel Falkenberg.

KAM omfattar bland annat massage, akupunktur, växtbaserade läkemedel, antroposofisk vård, och många andra inriktningar med växande forskning och evidensbas.

– KAM används av omkring 100 miljoner människor i Europa. Samtidigt är forskningsområdet mycket eftersatt och underfinansierat, särskilt i Sverige. Mer forskning krävs för att uppnå den valfrihet och pluralism i hälso- och sjukvården, som många beslutsfattare talar om, säger Torkel Falkenberg.