Meningsfulla livsvillkor för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Det var stort intresse för inspirationsdagen i Järna nyligen om hur man kan åstadkomma ett bra liv för barn och vuxna med psykiska eller sociala funktionsnedsättningar. Över 150 handläggare, psykologer, speciallärare, rektorer med flera kom för att titta på vad den antroposofiskt inspirerade läkepedagogiken och socialterapin innebär. I grunden handlar det om att ge en meningsfull helhet för människor med psykiska funktionsnedsättning.

I Sverige finns cirka 45 icke vinstsyftande verksamheter med inriktning på läkepedagogik och socialterapi. Dels för barn och ungdomar i skolålder, dels för vuxna. Allt utgår rent praktiskt från bra boendemijöer samt anpassad utbildning eller meningsfullt arbete. Verksamheterna är samlade i medlemsförbundet Värna, som arrangerade inspirationsdagen.

– Vi betonar ingen särskild terapimetod som ska lösa allt. Det handlar snarare om att ge lugn och stabilitet, sociala kontakter och meningsfull skolgång eller arbete. Det är sånt som alla människor behöver och som man mår bra av, särskilt om man har en psykisk eller social funktionsnedsättning med det utanförskap som det ofta innebär, säger Gérard Lartaud, som är styrelseledamot i Värna och verksamhetsansvarig på Saltå By.

– Det gäller framförallt att ta hand om de grundläggande behoven, att försöka inordna alla livets detaljer i en trygg helhet. Det är konkreta saker som exempelvis regelbundna tider, stimulans i arbetslivet, meningsfull fritid och kompisar. Har man det blir man en fungerande person, och då tonar i regel en stor del av problematiken bort.

– I grund och botten handlar det här om att fokusera på de funktionsnedsatta människors individuella möjligheter, istället för att se dem som problem som ska hanteras. Vi vill ge människor möjlighet att vara som de är, och samtidigt möjlighet att utvecklas i sin egen takt.

Under inspirationsdagen fick de många besökarna först lyssna till några korta föreläsningar i Kulturhuset i Ytterjäna, om poängen med läkepedagogiken och socialterapin. På eftermiddagen gjorde man sedan valfria besök hos några av verksamheterna; Norrbyvälle, Solåkrabyn, Solberga By, Saltå By, Mora Park och Årsta Gård.