Koncept för Östersjövänlig mat växer

Diet for av clean Baltic bygger bland annat på mer ekologisk, lokalt producerad, säsongsanpassad och god mat samt mindre kött och mindre slängd mat.

Nu tar konceptet Diet for a clean Baltic nya kliv för att rädda Östersjön, genom att åstadkomma mer hållbar produktion och konsumtion av vår dagliga mat. Södertälje kommun har en viktig roll och är redan idag en av de absolut främsta kommunerna inom ekologisk mat.

Diet for a clean Baltic är ett av flera initiativ från EU-projektet Beras Implementation, vars syfte är att förverkliga och sprida en mer hållbar livsmedelsproduktion och på så sätt rädda den övergödda Östersjön. Det ska bland annat ske genom att ställa om till fler ekologiska kretsloppsjordbruk i nio länder runt Östersjön. Viktigt är också att bädda för att den omställningen blir marknadsdriven genom att involvera övriga led i matsektorn, dvs livsmedelsförädlingen, distributionen och konsumenterna.

Inom den offentliga sektorn i Sverige är det Södertälje kommun som är drivande i Diet for a clean Baltic, och inom den privata konsumtionen har Saltå Kvarn motsvarande roll. Allt tillsammans med ett växande antal andra partners, för att sprida konceptet så mycket som möjligt. Det handlar inte bara om mer ekologisk mat och mer av kretslopp i jordbruket, utan också om bättre balans i vad vi äter och att minska resursslöseriet i hela kedjan.

Vad är det då för mat vi ska äta för att rädda Östersjön?
Diet for a clean Baltic bygger på sex kriterier eller förbättringsområden, som är viktiga för att minska miljöpåverkan och som även handlar om bättre matkvalitet:

 • God och hälsosam mat
 • Ekologisk mat
 • Lokalt producerad mat
 • Säsongsanpassad mat
 • Mindre kött och mer grönsaker/vegetabilier (20% resp 80%)
 • Mindre slängd mat

Södertälje kommun köper livsmedel för 46 miljoner kronor per år till kommunens skolor, förskolor och äldreboenden. Enligt Kostenhetens senaste mätningar är man nu uppe i 43,1 procent ekologiskt. Det kan jämföras med ett genomsnitt för kommuner och landsting på 13,8 procent förra året och regeringens inriktningsmål på 25 procent för samma år.

Elin Waltersson

Elin Waltersson

– Vi kan troligen öka till 50 procent ekologiskt utan större problem. Vissa av våra enheter är ända uppe på 65 procent. Det största hindret är att alla ekologiska produkter inte finns i de volymer vi behöver. Kostnaden är också en faktor eftersom vi gör det här med oförändrad budget, säger Elin Waltersson, som är resultatenhetschef på Kostenheten i Södertälje kommun.

Man arbetar också på att få in mer lokalproducerade livsmedel. Nyligen arrangerade kommunen ett öppet möte och minimässa med lokala odlare och producenter. Man tittar också på hur upphandlingarna kan gå till så att fler mindre och lokala aktörer kan ge anbud. Kommunen arbetar ambitiöst även för andra mål inom Diet for a clean Baltic. Man ska bland annat minska svinnet, dvs mindre mängd mat ska kastas.

– Det som kastas är både pengar och miljöpåverkan. Vi har börjat väga hur mycket mat som kastas för att synliggöra det här ute i verksamheterna. På vissa kök kan vi nu se en minskning av matsvinnet på 20 procent.

Ett annat mål är att minska köttmängden, som man idag har god koll på. Målet är att under tre år, fram till slutet av 2012, minska andelen kött med 30 procent. Det ska man åstadkomma på flera sätt. Bland annat genom att i grytor och köttfärssåser använda mer av rotfrukter och baljväxter, att lyfta fram salladsbufféer på skolorna, att ha bra vegetariska alternativ varje dag och att ha en helt vegetarisk dag per vecka.

Kommunen satsar också på mer säsongsanpassad mat för att minska miljöpåverkan, och även för att öka variationen i maten. Här har verksamheterna hjälp av säsongskalendrar och man arbetar inte längre efter centralt bestämda matsedlar för långa tidsperioder.

– Det är också viktigt att utbilda och inspirera personalen att använda mer vegetariskt och säsongsgrödor på ett kreativt och bra sätt. Samtidigt som vi har viktiga miljömål är det ju mycket viktigt att maten är välsmakande, variationsrik och fullgod näringsmässigt, säger Elin Waltersson.

Diet for a clean Baltic tog just ett nytt kliv framåt när representanter från en lång rad partners från alla Östersjöländer samlades för en konferens med samma namn i Köpenhamn. Bland annat för att diskutera hur arbetet med att rädda Östersjön kan drivas vidare och för att utbyta erfarenheter mellan de olika länderna. Bland flera intressanta talare fanns Saltå Kvarns vd Johan Ununger som talade om att gå från vision till aktion i arbetet med att rädda Östersjön.

Det märks en stor kraft och vilja bakom Diet for a clean Baltic, berättar Susanne Skånberg från Saltå Kvarn, direkt från konferensen.

– Det är otroligt roligt att se att så många företag, organisationer och offentliga verksamheter tillsammans vill uppnå samma mål och att man på sina håll redan har kommit långt i arbetet för Östersjövänligare mat.

 • http://storaelghammargard.wordpress.com/2011/10/30/diet-for-a-clean-baltic/ Diet for a clean baltic « Stora Elghammar gård

  […] I måndags var jag på en mässa/informationsmöte där Södertälje kommun vill främja lokal-närproducerad mat. Jag var där och representerade Saltå Kvarn. Har dock inte så mycket med vardagen på Elghammar att göra men en otrolig satsning för det svenska lantbruket och framförallt i Södertälje kommun. I Södertälje finns det mycket outnyttjad jordbruksmark och som i hela Sverige så blir lantbrukarna färre och färre. Södertälje kommun vill hitta lösningarna på att utnyttja denna jordbruksmark och även få lokala producenter och aktörer att vara med i upphandlingen om den offentliga maten. Läs mer här. Tisdag- torsdag denna vecka fick jag fortsatt chans att umgås med ett helt gäng från Södertälje kommun på konferensen diet for a clean baltic i Köpenhamn. Ca 80 personer var samlade från länderna kring Östersjön allt från lantbrukare, beslutsfattare i regeringen och personer som arbetar med skolmaten i de olika länderna. Alla samlade och väl överens om att det måste ske än förändring och hur ska vi kunna genomföra detta var dagarnas stora fråga. Blandat med olika föredragshållare om hur verkligheten ser ut om offentlig upphandling, EU-stöd till lantbrukare, flera olika initativ som redan görs för att bidra, men även mycket tid på Workshops och hur vi ska få igenom det praktiskt. Vi fick även chans att besöka skolor i Köprnhamn där man försöker arbeta mot Östersjövänlig mat och på olika sätt bidra till ett hållbart lantbruk. Otroligt inspirerande dagar och alltid lika fantastiskt att få träffa människor som strävar mot samma mål. Det är även intressant hur olika förutsättningar vi har, både i lantbruket, marknad och förutsättningar för skolmaten. Slutsaten är iallafall att vi alla kan hjälpa varandra för att lyckas. Där är Södertälje kommun en otrolig förebild och drivkraft. Jag är otroligt imponerad över det arbete de gör. Jag är även glad att på mitt sätt kunna bidra till en bättre skolmat. Det var en stor vision jag hade redan när jag gick på restaurangskolan och tack vare mitt arbete på Saltå kvarn kan jag nu bidra till det. . Läs mer om konferensen här […]

 • http://www.jarnakommunikation.se/blogg/2011/12/ostersjovanlig-mat/ Östersjövänlig mat | Järna Kommunikation

  […] här i vårt nya kontor och just nu håller vi på med ett projekt som är en del av satsningen Diet for a Clean Baltic, mer om det projektet kommer framöver, detta inlägget är bara tänkt som en puff för det […]