Ekologiskt ökar – men det måste bli ännu bättre

Ekologisk skörd, Ängvallen

Enligt en marknadsrapport nyligen från Ekoweb ökade försäljningen av ekologiska livsmedel med 11 procent under förra året. Goda nyheter. Men är det tillräckligt bra?

Försäljningen av ekologiska livsmedel har ökat under ett antal år och uppgick enligt Ekoweb till 9,2 miljarder kronor under 2011. Räknat i volym tror man att ökningen är större än 11 procent eftersom priset på ekologiska livsmedel genomsnittligt har sjunkit under året. Men ökningen av den ekologiska försäljningen sker från en ganska låg nivå. Marknadsandelen ligger på cirka 3,5 procent av den totala livsmedelsförsäljningen. Den andelen ökar sakta men säkert. Under 2011 blev det en ökning med 0,4 procentenheter.

Mest ökar den ekologiska maten inom offentlig sektor, främst inom kommuner och landsting. Här var ökningen 35 procent och andelen ekologiska livsmedel är nu uppe i 14 procent. Det är visserligen långt under Riksdagens tidigare mål på 25 procent till år 2010, men högt över detaljhandelns nivåer. Det finns också väldigt stora skillnader mellan landets 262 kommuner. Andelen ekologisk mat varierar mellan 33 och 0 procent.

En aktör som sticker ut mycket i statistiken är Systembolaget, som ökade sin ekologiska försäljning med 31 procent förra året. Det mesta av detta är ekologiskt öl och vin.

Ekoweb har även djupintervjuat ett antal betydande aktörer på marknaden och gör bedömningen att den totala ökningstakten kommer att hålla i sig under det här decenniet. Det skulle betyda att andelen ekologiska livsmedel år 2020 är cirka 6 procent av den totala livsmedelsförsäljningen. Visserligen rekord år efter år. Men man kan fråga sig: är det tillräckligt bra att gå från 96,5 till 94 procent icke ekologiskt de kommande nio åren.

Johan UnungerDet skulle kunna se betydligt bättre ut än så här, anser Johan Ununger, VD på 100 procent ekologiska Saltå Kvarn.

– Det ekologiska behöver växa starkare om vi ska klara de problem som dagens konventionella jordbruk skapar. Ett alternativ kan också vara att det konventionella jordbruket inspireras av det ekologiska och verkligen tar sig an de här problemen.

– Dagligvaruhandeln kan också göra mer. Framför allt genom att prioritera kvalitet på maten i vid bemärkelse, där ekologiskt är en viktig kvalitet. Om man bara pushar lägsta möjliga pris hela tiden kommer det att gå illa. Sverige kan istället vara föregångare och satsa på riktigt bra kvalitet, i jordbruk och i handeln.

– Även politiskt kan det göras mer. Det handlar om att stötta det som är bra för miljön på olika sätt, och att se till att metoder som har negativ miljöpåverkan får bära mer av de verkliga kostnaderna för detta, säger Johan Ununger.

Foto: Ängavallen (översta bilden)

  • Frida

    Det är främst konsumenterna som måste börja att konsumera mer ekologiskt. Tycker det är skamligt att inte fler människor tänker i termerna miljö och god djurhållning.
    Factory farming är så skamligt.
    Är människor inte medvetna, om vad de äter ? Eller struntar de i det ? Är det en pengafråga ? All krav- ekologiskt mat är inte mkt dyrare än vanlig konventionell smörja. Varför inte prioritera mat, miljö och egen hälsa ?