Ekologiintresserad Prins Charles på lyckat besök hos Saltå Kvarn

Foto: Saltå Kvarn

Saltå Kvarn fick något av en Royal Straight Flush när den ekologiintresserade Prins
Charles, hertiginnan av Cornwall och den svenske Kungen och Drottningen kom på
besök i lördags.

Foto: Saltå Kvarn

Det noga planerade besöket hos Saltå Kvarn gjordes i samband med ett officiellt
tvådagarsbesök i Sverige som ingår i en rundresa till de skandinaviska länderna
med anledning av att det är 60 år sedan drottning Elizabeth II tillträdde den brittiska
tronen. Flera hundra nyfikna kom till Saltå Kvarn för att få en glimt av besöket, som
anlände i bilkonvoj under en hovrande helikopter.

– Vi är förstås väldigt hedrade av att Saltå Kvarn var en av de ganska få utvalda besök som det kungliga sällskapet kunde göra under det två dagarna långa statsbesöket i Sverige, säger VD Johan Ununger.

Ekologiskt kunnig

Foto: Saltå Kvarn

Prins Charles är sedan länge känd för sitt intresse för hållbart jordbruk och ekologi.
Redan för 26 år sedan ställde han om sin gård Duchy Home Farm helt till ekologisk
produktion för att visa de miljömässiga och kommersiella fördelarna med detta.
Några år senare startade han det ekologiska varumärket Duchy Originals. Duchy
Home Farm fungerar också som visningsgård för intresserade som vill ställa om till
ekologiskt jordbruk. Överskotten från Prins Charles gård går till välgörande ändamål.
Ett exempel är att han satsar 3 miljoner pund på ett forskningsprojekt om uthålligt
jordbruk. Prins Charles är en framträdande och stark förespråkare för ekologisk
matproduktion. Förutom att han själv omsätter detta i praktiken har han bland annat
medverkat i ett arbete för mer ekologisk skolmat och han har också uttalat sig starkt
emot GMO.

Under besöket hos Saltå Kvarn fick Prins Charles och det övriga kungliga sällskapet
titta på kvarnen, bageriet, butiken och det blev också en fika på kaféet. Prins
Charles blev bland annat intresserad av stenmalet mjöl och han blev enligt uppgift
lätt avundsjuk på bageriet. Han tyckte också det var intressant med Saltå Kvarns
ambition att rädda Östersjön och företagets syn på s.k. planetary boundaries, dvs
gränser för vad planeten tål. Johan Ununger berättade också om vikten av att
bibehålla näringsvärdena i maten och hur Saltå Kvarn arbetar för det.

– Prins Charles är väldigt insatt i vad som krävs för hållbar matproduktion och vad ekologi betyder för hälsan och för världen. Han är också en mycket avspänd och trevlig person. Alla var helnöjda med det här besöket och hela arrangemanget. Så det kan nog blir fler fina besök här. Vi har blivit lite specialister på det under det senaste året.

Ministrar på besök

Veckan före det kungliga besöket hade Saltå Kvarn ett annat fint besök av
landsbygdsminister Eskil Erlandsson och handelsminister Ewa Björling. Det var
också ett lyckat och uppskattat besök. Eskil Erlandsson har väl dock inte gjort sig
känd som ekologisk förespråkare. Exempelvis såg han nyligen till att avskaffa skatten
på konstgödsel, vilket rimligen kommer att motverka omställningen till ekologiskt
jordbruk.

Temat runt ministrarnas olika besök i Sörmland och Östergötland var egentligen
livsmedelsexport och Sverige som nytt matland. I samtalen under besöket anknöt
Johan Ununger till det, med viss kritik.

– Jag påpekade att de flesta ansvariga i Sverige, inklusive landsbygdsministern själv, bara har konventionellt jordbruk och matproduktion i åtanke. Inte ekologisk. Det syntes inte minst på den stora internationella matmässan BioFach senast där Sveriges monter var väldigt blek medan exempelvis Danmark tydligt och kraftfullt profilerade Organic Denmark. Vi har stor potential att arbeta med och lyfta fram det ekologiska i Sverige som matland.

  • Ingnils33

    Bra att Saltå etc lyfts fram och synliggörs. Synd dock, att det måste ske via monarkin, som är byggd på särställda familjer, anser medlem i http://www.repf.se

  • EkoLeko

    Toppen! Grattis! Madeleine / EkoLeko