Dags för Kapitalism 4.0

 L. Marie: http://www.flickr.com/photos/lenore-m/441556586/sizes/o/in/photostream/

Det är passion och mycket annat positivt som är drivande, snarare än bara pengar.

Näringslivet är en viktig och potent kraft att skapa en bättre värld. Tidpunkten för en uppgraderad Kapitalism 4.0 har aldrig varit bättre än nu. Det menar Saltå Kvarns VD Johan Ununger.

Det här är något som inte minst den inflytelserika ekonomen Klas Eklund tog upp till debatt i början av året. Kapitalism 4.0 anspelar på att det behövs ett nytt förhållningssätt efter tre tidigare paradigm: Laissez-faire (1880-1929), keynesianism (1930-1980) och avreglerad finanskapitalism (1980-kraschen 2008). Johan Ununger beskrev närmare vad som krävs i ett föredrag på den öppna inspirationsscenen 12:12 i Ytterjärna, vilket också var en del av konferensen Lokal utveckling för global hållbarhet.

Man måste se det här på tre nivåer som samverkar: Samhälle, företag och medarbetare. I Kapitalism 4.0 läggs betydligt större vikt på samhällsfaktorer som företagens samhällsansvar, miljöproblem, banksystemet och sysselsättningen.

Framgångsrikt företagande har alltid byggt på att göra bra saker för folk just där och just då, menar Johan Ununger. Nu har vi en annan värld och då bör man bygga sina affärsmodeller efter det. Företag som har varit mer framgångsrika än andra har i regel definierat tre viktiga frågor och sedan hittat och värnat sina svar och lösningar.

 • Vad är vi till för, vad älskar vi att göra?
 • Inom vad ger vi det bästa bidraget, vad kan vi vara bäst på?
 • Vad är kunderna villiga att betala för det?

Det som kallas CSR (Corporate Social Responsibility) är egentligen lite gammeldags och kan ersättas med något som Harvard-professorn Michael Porter kallar Creating Shared Values – CSV.

På medarbetarnivån är det enligt Johan Ununger avgörande att ha klart för sig vad det är som motiverar oss att gå till jobbet. Det handlar inte om pengar, även om vi förstås måste ha en acceptabel lön. Det har i forskningssituationer t.o.m. visat sig finnas ett negativt samband mellan ekonomiska incitament och hur medarbetare sedan utför sina uppgifter. Rent allmänt är det så att om man inte gillar sina arbetsuppgifter räcker det inte med pengar. Det som avgör om man tycker arbetet är intressant är istället att man kan styra sitt arbete, att man utvecklas i det man gör samt att det finns ett större syfte med arbetsuppgiften.

Utifrån de här olika nivåerna – samhälle, företag, medarbetare – och sina erfarenheter, bland annat som VD för Saltå Kvarn under 10 år, har Johan Ununger formulerat något han kallar fyra P:n för Kapitalism 4.0:

 • Passion – inse att det är passionen som driver.
 • Purpose – maximera den uppgift vi har.
 • People – förstå vad det är som motiverar människor.
 • Profit – se vinsten som en ”restriktion” eller förutsättning för det som är viktigare, nämligen syftet med verksamheten. Det finns ingen motsättning mellan detta och vinsten. Men om vinststrävandet blir själva poängen och frigörs helt från andra syften och aspekter i verksamheten, då blir det fel, menar Johan Ununger.
 • http://jarnaatwork.se/intressant-konferens-om-lokal-och-global-hallbarhet/ Intressant konferens om lokal och global hållbarhet | JÄRNA@WORK

  […] 4.0 Under konferensen talade också Saltå Kvarns VD Johan Ununger om Kapitalism 4.0, vilket också var ett inslag i den återkommande, öppna inspirationsscenen 12:12. Se separat […]

 • http://www.facebook.com/johan.kragsterman Johan Kragsterman

  Kapitalism 4.0?

  Vad är den till för? Småföretag är ju trevliga och bra, och uppfyller många små funktioner.
   Många av oss skulle nog vilja se ett antal av dessa småföretag som vi gillar växa sig stora till betydande företag på nationell eller internationell nivå.
   Dock är det så, att det som styr huruvida ett småföretag kan bli ett storföretag är tillgången på kapital.
   Och tillgången på kapital styrs enbart av kortsiktig profit. Priset på pengar blir bara dyrare och dyrare. Kapitalet måste omsättas fortare och fortare. Titta på de företeelser som dyker upp nu, t.ex. Groupon. Saker ska säljas, fort som faaaaan…!!!
   Spelar ingen roll om det är skit, inbilla folk att de blir lyckliga bara, och ge dem det de tror är ett smaskigt erbjudande, så nog faaan köper de. Hur mycket onödigt köper vi? Kolla på er själva, jag har kollat mig själv. Det blir en del….

   Hur mycket ”onödiga” produkter finns det på markanden? Kolla på hyllorna för ”hygien-produkter” i er affär bara! Vad ställer detta till med för miljön, t.ex?
   Vet ni hur mycket kvoten mellan produktionskostnaden och marknadsföringskostnaden har ökat? Det är helt jävla otroligt…Som Larry Ellison(Oracles grundare och tillika ägare) sa: Marketing allways beats quality!
   Så, satsa alltså på marketing, strunta i kvalitén…

   Jag gillar Unungers fyra P, men ser inte möjligheten till dem i ett kapitalistiskt samhälle, tyvärr!

   Däremot ser jag absolut att de skulle kunna funka bra i ett socialistiskt samhälle….

 • http://www.facebook.com/johan.kragsterman Johan Kragsterman

  Kapitalism 4.0?

  Vad är den till för? Småföretag är ju trevliga och bra, och uppfyller många små funktioner.
   Många av oss skulle nog vilja se ett antal av dessa småföretag som vi gillar växa sig stora till betydande företag på nationell eller internationell nivå.
   Dock är det så, att det som styr huruvida ett småföretag kan bli ett storföretag är tillgången på kapital.
   Och tillgången på kapital styrs enbart av kortsiktig profit. Priset på pengar blir bara dyrare och dyrare. Kapitalet måste omsättas fortare och fortare. Titta på de företeelser som dyker upp nu, t.ex. Groupon. Saker ska säljas, fort som faaaaan…!!!
   Spelar ingen roll om det är skit, inbilla folk att de blir lyckliga bara, och ge dem det de tror är ett smaskigt erbjudande, så nog faaan köper de. Hur mycket onödigt köper vi? Kolla på er själva, jag har kollat mig själv. Det blir en del….

   Hur mycket ”onödiga” produkter finns det på markanden? Kolla på hyllorna för ”hygien-produkter” i er affär bara! Vad ställer detta till med för miljön, t.ex?
   Vet ni hur mycket kvoten mellan produktionskostnaden och marknadsföringskostnaden har ökat? Det är helt jävla otroligt…Som Larry Ellison(Oracles grundare och tillika ägare) sa: Marketing allways beats quality!
   Så, satsa alltså på marketing, strunta i kvalitén…

   Jag gillar Unungers fyra P, men ser inte möjligheten till dem i ett kapitalistiskt samhälle, tyvärr!

   Däremot ser jag absolut att de skulle kunna funka bra i ett socialistiskt samhälle….

 • http://www.facebook.com/johan.kragsterman Johan Kragsterman

  Kapitalism 4.0?

  Vad är den till för? Småföretag är ju trevliga och bra, och uppfyller många små funktioner.
   Många av oss skulle nog vilja se ett antal av dessa småföretag som vi gillar växa sig stora till betydande företag på nationell eller internationell nivå.
   Dock är det så, att det som styr huruvida ett småföretag kan bli ett storföretag är tillgången på kapital.
   Och tillgången på kapital styrs enbart av kortsiktig profit. Priset på pengar blir bara dyrare och dyrare. Kapitalet måste omsättas fortare och fortare. Titta på de företeelser som dyker upp nu, t.ex. Groupon. Saker ska säljas, fort som faaaaan…!!!
   Spelar ingen roll om det är skit, inbilla folk att de blir lyckliga bara, och ge dem det de tror är ett smaskigt erbjudande, så nog faaan köper de. Hur mycket onödigt köper vi? Kolla på er själva, jag har kollat mig själv. Det blir en del….

   Hur mycket ”onödiga” produkter finns det på markanden? Kolla på hyllorna för ”hygien-produkter” i er affär bara! Vad ställer detta till med för miljön, t.ex?
   Vet ni hur mycket kvoten mellan produktionskostnaden och marknadsföringskostnaden har ökat? Det är helt jävla otroligt…Som Larry Ellison(Oracles grundare och tillika ägare) sa: Marketing allways beats quality!
   Så, satsa alltså på marketing, strunta i kvalitén…

   Jag gillar Unungers fyra P, men ser inte möjligheten till dem i ett kapitalistiskt samhälle, tyvärr!

   Däremot ser jag absolut att de skulle kunna funka bra i ett socialistiskt samhälle….

 • http://www.facebook.com/johan.kragsterman Johan Kragsterman

  Kapitalism 4.0?

  Vad är den till för? Småföretag är ju trevliga och bra, och uppfyller många små funktioner.
   Många av oss skulle nog vilja se ett antal av dessa småföretag som vi gillar växa sig stora till betydande företag på nationell eller internationell nivå.
   Dock är det så, att det som styr huruvida ett småföretag kan bli ett storföretag är tillgången på kapital.
   Och tillgången på kapital styrs enbart av kortsiktig profit. Priset på pengar blir bara dyrare och dyrare. Kapitalet måste omsättas fortare och fortare. Titta på de företeelser som dyker upp nu, t.ex. Groupon. Saker ska säljas, fort som faaaaan…!!!
   Spelar ingen roll om det är skit, inbilla folk att de blir lyckliga bara, och ge dem det de tror är ett smaskigt erbjudande, så nog faaan köper de. Hur mycket onödigt köper vi? Kolla på er själva, jag har kollat mig själv. Det blir en del….

   Hur mycket ”onödiga” produkter finns det på markanden? Kolla på hyllorna för ”hygien-produkter” i er affär bara! Vad ställer detta till med för miljön, t.ex?
   Vet ni hur mycket kvoten mellan produktionskostnaden och marknadsföringskostnaden har ökat? Det är helt jävla otroligt…Som Larry Ellison(Oracles grundare och tillika ägare) sa: Marketing allways beats quality!
   Så, satsa alltså på marketing, strunta i kvalitén…

   Jag gillar Unungers fyra P, men ser inte möjligheten till dem i ett kapitalistiskt samhälle, tyvärr!

   Däremot ser jag absolut att de skulle kunna funka bra i ett socialistiskt samhälle….

 • http://www.mariasmith77.com/ Maria Smith

  Very informative blog.

  I would like to thank you for the information.

 • https://www.creditmattersinc.org/online-payday-loans-in-port-loring-on/ creditmattersinc.org

  Thank you for the article.

  Great blog that I enjoyed reading.

 • http://www.zullahdivorce.ca/contact-us/ Lianne Rickabaugh

  Thank you very much for your blog.

  I enjoyed reading this article.