Barn med särskilda behov får egen grundskola

Mora Park

Lekhusområdet, en viktig del av miljön på Mora Parks skolgård.

Det finns många barn som enligt den nya skollagen inte ska gå i särskola, även om de inte passar i vanlig grundskola. Nu öppnas en tredje väg.

Skolinspektionen har givit Mora Park i Järna tillstånd att driva grundskola för barn som har särskilda behov pga autism, adhd eller andra diagnoser inom det neuropsykiatriska området.

– Det här är barn som anses vara normalbegåvade, men som av olika skäl inte kan gå i vanlig skola. I Sverige har de tidigare ofta skrivits in på särskola, som egentligen är till för barn med begåvningshandikapp. Många hamnade alltså i fel typ av skola, berättar Marie Wallin Carlbom
, som är verksamhetschef på Mora Park.

Det här är ett problem som uppmärksammats i media, där föräldrar till autistiska barn har uttryckt behov av ett annat alternativ, utöver vanlig grundskola och särskola. Enligt den nya skollagen har alla barn idag rätt till en skolgång enligt sin egen begåvningsnivå. Det är sedan upp till varje skola att lösa det pedagogiska arbetet med mera för att möta de kraven. Men verkligheten hänger inte riktigt med och Skolinspektionen har på senare tid haft ögonen på att autistiska barn med normalbegåvning inte ska skrivas in på särskolor.

Marie Wallin Carlbom

Marie Wallin Carlbom

– Det känns väldigt bra att kunna erbjuda de här barnen en mer anpassad skolgång, som de ju också har laglig rätt till. Det kommer att behövas fler sådana möjligheter runt om i landet, säger Marie Wallin Carlbom.

Den nya anpassade grundskolan vid Mora Park startar till hösten och kan ta emot elever både från den egna förskolan och från övriga landet. Barnen kan gå i Mora Parks skola från 1 års ålder tills de går ut klass 9. Klasserna blir mycket små, med som mest fyra elever per klass. Personaltätheten blir hög. Liksom i Mora Parks övriga skolverksamheter fokuserar man starkt på vad varje elev behöver, snarare än att försöka anpassa eleverna till skolan. Lärarna är waldorfpedagoger och assistenterna har läkepedagogisk utbildning och mångårig erfarenhet av barn med särskilda behov.

 

  • Hittenkofer

    äntligen!

  • Ludvig

    ja visst och det vet vi hur det kommer att användas…för de som tror på inkluderande skolor…tack för det.